How to wrap a gift without a box?

There are so many unique occasions to gift a loved one. You will certainly bring a smile to her face with your gift. Every small gesture is special – especially if it was packaged with extreme attention to detail. An aesthetically pleasing package shows your efforts – you want the moment of giving to be […]

Jak zapakować prezent bez pudełka?

Torby papierowe zamiast pudełka

Jest tyle niepowtarzalnych okazji, aby obdarować bliską osobę. Z pewnością podarunkiem wywołasz uśmiech na jej buzi. Każdy drobny gest jest wyjątkowy – szczególnie jeśli został zapakowany z niezwykłą dbałością o szczegóły. Estetyczny pakunek pokazuje Twoje starania – chcesz, by chwila wręczania była jedyna w swoim rodzaju. Zastanawiasz się, jakie inne możliwości, zamiast prezentowego pudełka warto […]

Why pack a gift in paper bags?

Do you walk into a store for 5 minutes to quickly choose a gift wrap – but don’t know what to choose? Cardboard, foil sheet, decorative paper, box or paper bag? Shelves are up to their eyeballs in products, and online retailers are outdoing themselves in promoting various forms of elegant packaging. You are trendy […]

Dlaczego warto spakować prezent w torby papierowe?

torba na prezent

Wchodzisz do sklepu na 5 minut, by szybko wybrać opakowanie na prezent — ale nie wiesz, co wybrać? Karton, arkusz foliowy, papier ozdobny, pudełko czy papierowa torebka? Półki aż uginają się od produktów, a w sklepach internetowych sprzedawcy prześcigają się w promowaniu różnych form eleganckich opakowań. Jesteś trendy i bliskie Ci są tematy eko -wybierz […]

How to paint cotton bags?

Sometimes you just need to spend a few hours and find interesting inspiration to turn an ordinary cotton bag into something amazing – unprecedented. That’s what’s coolest about this reusable product; you can modify and customize it any way you want. With a cotton bag you can easily express yourself. Choose your favorite colors, patterns […]

Jak pomalować torby bawełniane?

Jak pomalować torbę bawełnianą?

Czasem wystarczy poświęcić kilka godzin i znaleźć ciekawe inspiracje, aby zwykłą torbę bawełnianą zamienić w coś niesamowitego – niespotykanego. Właśnie to jest najfajniejsze w tym wielorazowym produkcie; można dowolnie go modyfikować i dopasowywać do własnych potrzeb. Dzięki bawełnianej torbie w łatwy sposób wyrazisz siebie. Wybierz ulubione kolory, wzory lub cytaty, a my powiemy Ci, w […]

Are paper bags eco-friendly?

Ecology has become extremely important not only for buyers, but also for companies that offer packaging. Recycling has become a staple of nature’s efforts, the ecosystem is constantly evolving, cities are going green, and there is no plastic to be found in the seas. We are spending more and more time, money and knowledge to […]

Czy torby papierowe są ekologiczne?

Torby kolorowe z nadrukiem

Ekologia stała się niezwykle ważna nie tylko dla kupujących, ale również firm, które oferują opakowania. Recykling stał się podstawą działań na rzecz natury, ekosystem stale się rozwija, miasta zielenią, a w morzach na próżno szukać plastiku. Coraz więcej czasu, pieniędzy i wiedzy poświęcamy, aby planeta była idealnym miejscem do życia, a nie tylko przestrzenią dla […]

The best advertising? Paper bags only!

When we run our business, we want our brand to become recognizable. Of course, the extremely important issue of scale enters here. This is because it all depends on how much coverage our company has. However, whether we operate in a small, local market or have managed to sail into wide waters, one thing is […]

Najlepsza reklama? Tylko torby papierowe!

Torby laminowane ekskluzywne z nadrukiem

Prowadząc swoją działalność gospodarczą zależy nam, aby nasza marka stała się rozpoznawalna. Oczywiście wchodzi tutaj niezwykle ważna kwestia skali. Wszystko bowiem zależy od tego jak spore zasięgi ma nasze przedsiębiorstwo. Jednakże, niezależnie od tego czy działamy na niewielkim, lokalnym rynku czy też zdążyliśmy już wypłynąć na szerokie wody sen z powiek na pewno spędza nam […]