Home » Jak przygotować plik do druku

Plik do druku należy przygotować w zależności od techniku nadruku oraz materiału na którym będzie wykonywany nadruk.

Druk cyfrowy

– w postaci plików wektorowych: Corel Draw do wersji X6 lub PDF
– wszystkie użyte czcionki – zamienione na krzywe
– kolorystyka CMYK
– grafika bitmapowa 300 dpi na przezroczystości – CMYK
– obiekty wektorowe bez spajania z tłem jeśli tłem jest bitmapa

Sitodruk (papier/folia):

– w postaci plików wektorowych: Corel Draw do wersji X6 lub PDF
– wszystkie użyte czcionki – zamienione na krzywe
– kolory wg wzornika Pantone (do 5 kolorów Pantone w zależności od rodzaju grafiki)
– prace zwymiarowane pod format torby (z zachowaniem pola druku)
– grubość linii 0,2 mm, w apli 0,5 mm
– pole druku dla druku aplowego mniejsze o 20%

Sitodruk (bawełna, drelich, materiał):

– w postaci plików wektorowych: Corel Draw do wersji X6 lub PDF
– wszystkie użyte czcionki – zamienione na krzywe
– kolory wg wzornika Pantone (do 4 kolorów Pantone w zależności od rodzaju grafiki)
– CMYK
– prace zwymiarowane pod format torby (z zachowaniem pola druku)
– grubość linii 0,2 mm, w apli 0,5 mm

Offset:

– w postaci plików wektorowych: Corel Draw do wersji X6 lub PDF
– wszystkie użyte czcionki – zamienione na krzywe
Kolorystyka:
– CMYK lub Pantone – (max. 4 Pantone)
PMS – C na materiały powlekane,
PMS – U na niepowlekane – multioffset
– Bitmapy 300 dpi CMYK
(obiekty z efektami takimi jak gradient, podcień proszę o konwersję na bitmapę 300 dpi.)
– obiekty wektorowe bez spajania z tłem jeśli tłem jest bitmapa
– Spady 3 mm wg naszych szablonów

Flexo na torby papierowe:

– w postaci plików wektorowych: Corel Draw do wersji X6 lub PDF
– wszystkie użyte czcionki – zamienione na krzywe
– kolory wg wzornika Pantone – do 4 kolorów Pantone, lub CMYK
– grafika bitmapowa 300 dpi – CMYK
– obiekty wektorowe bez spajania z tłem jeśli tłem jest bitmapa

Flexo na torby foliowe:

– w postaci plików wektorowych: Corel Draw do wersji X6 lub PDF
– wszystkie użyte czcionki – zamienione na krzywe
– kolory wg wzornika Pantone – do 4 kolorów Pantone, lub CMYK
– grafika bitmapowa 300 dpi – CMYK
– obiekty wektorowe bez spajania z tłem jeśli tłem jest bitmapa
– spady 5 mm (góra i dół torby)
– margines bezpieczeństwa od brzegu torby 5 mm