fbpx

Opłata recyklingowa za torby foliowe – wszystko co musisz wiedzieć

Torby foliowe

Kwestia odpadów z tworzyw sztucznych stała się w ostatnich latach poważnym problemem, a wiele krajów wprowadziło przepisy i regulacje mające na celu ograniczenie ich stosowania. Polska nie jest wyjątkiem, gdyż obowiązują w niej przepisy dotyczące używania plastikowych toreb na zakupy. Dla firm istotne jest zrozumienie tych przepisów, aby zapewnić sobie zgodność z nimi i uniknąć kar. Poniżej odpowiedzi na najczęstsze zapytania:

Czy firma może sama uiścić opłatę recyklingową i przekazać torbę klientowi za darmo?

Odpowiedź brzmi: nie. Zgodnie z polskimi przepisami, przedsiębiorcy są zobowiązani do pobierania opłaty recyklingowej od klienta, który kupuje torbę. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karą administracyjną w wysokości od 500 zł do 20000 zł.

Czy plastikowa torba na zakupy o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów może być oferowana klientowi bezpłatnie?

Odpowiedź brzmi: tylko wtedy, gdy jest ona przeznaczona do żywności sprzedawanej luzem jako ich podstawowe opakowanie, co wynika ze względów higienicznych. Jeśli firma oferuje bardzo lekką plastikową torbę na zakupy, która nie jest przeznaczona do żywności sprzedawanej luzem, musi pobrać opłatę recyklingową od klienta.

Jeśli chodzi o pakowanie małych przedmiotów, takich jak śruby, w torby o grubości mniejszej niż 15 mikrometrów, przedsiębiorstwa muszą pobierać opłatę recyklingową od klienta. Torby o grubości poniżej 15 mikrometrów są zwolnione z opłaty tylko wtedy, gdy są używane do pakowania żywności.

Czy należy prowadzić ewidencję toreb na zakupy?

Przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję liczby zakupionych i wydanych w danym roku kalendarzowym lekkich i innych plastikowych toreb na zakupy. Może to być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej i musi być przechowywane przez pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy informacja.

Czy należy składać sprawozdanie o liczbie sprzedanych toreb na zakupy?

Przedsiębiorcy są zobowiązani do przygotowania raportu zawierającego informacje o liczbie zakupionych i wydanych lekkich i innych plastikowych toreb na zakupy. Sprawozdanie to muszą złożyć do 15 marca każdego roku marszałkowi województwa właściwemu ze względu na adres prowadzenia działalności w formie elektronicznej poprzez swoje kontrole w rejestrze będącym częścią bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Czy opłata pobierana od klienta za torby na zakupy z tworzywa sztucznego musi być równa opłacie recyklingowej?

Opłata pobierana od klienta za lekkie plastikowe torby na zakupy nie musi być równa opłacie recyklingowej. Przedsiębiorcy mogą ustalić dowolną cenę za plastikową torbę na zakupy, pod warunkiem, że cena ta zawiera opłatę recyklingową w wysokości 20 gr.

Podsumowując, przedsiębiorcy muszą przestrzegać przepisów dotyczących plastikowych toreb na zakupy w Polsce. Ważne jest, aby zrozumieć, kiedy należy pobierać opłatę recyklingową, zwolnienie dla toreb używanych do żywności sprzedawanej luzem oraz wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami pieniężnymi i utratą reputacji. Rozumiejąc i przestrzegając tych przepisów, firmy mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych i promować bardziej zrównoważone środowisko. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie papierowych toreb – unikamy wówczas wielu obowiązków związanych z torbami dla naszych klientów. Więcej tu

colorful cotton bags cotton bag Cotton bags duże torby papierowe eco-friendly shopping bag ekologia a może moda ekologiczna torba na zakupy gift bag gift wrap gift wrapping Jak uszyć torbę bawełnianą? Kraftlux Mini giftboxy narzędzia marketingowe opakowania na wino opakowanie na butelkę opakowanie na prezent opakowanie na wino organic cotton tirby pakowanie prezentów Pakowanie produktów w sklepie paper bags papier ozdobny printed paper bags pudełka do prezentów pudełko na butelkę pudełko na wino pudełko ozdobne shopping bags Szycie toreb bawełnianch Torba bawełniana na lato torba na prezent torba na zakupy torbuy ekologiczne Torby bawelniane Torby bawełniane – jak powstają torby na zakupy torby papierowe torby papierowe z nadrukiem torby reklamowe torby zakupowe torebka bawełniana What paper bags are not recyclable? Which paper bags are recyclable? wykorzystanie toreb w firmie