Home » Sklep » Dostawa

Dostawa towarów

  1. AWIH realizuję dostawy toreb i opakowań na terytorium Polski.
    W przypadku zamiaru zakupu z dostawą poza terytorium Polski AWIH prosi o uzgodnienie takiej dostawy z Działem Handlowym. 
  2.  Termin realizacji zamówienia na produkty bez znakowania nie przekracza zwykle 2 dni roboczych. W przypadku, gdy termin realizacji jest inny, Klient jest powiadamiany o nowym terminie za pośrednictwem ustalonych z Klientem form komunikacji.
  3.  Realizacja zamówienia następuję po dokonaniu przez Klienta płatności, za wyjątkiem przypadku, kiedy Klient ma ustalony odroczony termin płatności. 
  4.   W dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w dniach, w których firma jest zamknięta, realizacja zamówień jest nie możliwa.
  5.  AWIH dostarcza produkty za pośrednictwem firmy spedycyjnej, według własnego wyboru. 
    Możliwy jest odbiór produktów w siedzibie firmy w godzinach pracy magazynu od 8 do16.00